SEO -80% bezmaksas*

* Saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro konfliktu Ukrainā, Eiropas Struktūrfondi uzsākuši atbalstu uzņēmumu tirgus aktivitātēm.

Svarīgi – atbalsta apjoms ir  80%  no kopējām aktivitāšu izmaksām, apjoms līdz 60000€

kļūsti sasniedzams savam klientam

SEO-kas tas?

Search Engine Optimization (seo)

SEO - meklēšanas serveru optimizācija, jeb cilvēku valodā - mājas lapas iekšējā satura un ārējo faktoru optimizācija atbilstoši meklēšanas serveru noteiktajiem algoritmiem, t.i. lai mājas lapa uz mums svarīgajiem atslēgas vārdiem parādītos meklēšanas rezultātos mūsu potenciālajiem klientiem.

PLUSi

Komandai pievienojas jauns/jaudīgs darbinieks, kas strādās 24/7. SEO optimizēta mājas lapa, atved pie jums potenciālo klientu, kas interesējas tieši par jūsu piedāvāto pakalpojumu / produkciju. Mazi izdevumi, lieli ieguvumi. Mīnusi - nav!

PROCESS

1. SOLIS - BEZMAKSAS TESTS

Iespēja izmantot Jūsu mājas lapas bezmaksas SEO testu. Aizpildiet zemāk esošo formu.

2. SOLIS - TESTA REZULTĀTI

Izvērtējot no Jums saņemto informāciju, mēs varam secināt mājas lapas iekšējā satura atbilstību meklēšanas serveru algoritmu prasībām. Ja tas ir nepieciešams – uzskaitām, kādas korekcijas būtu veicamas.

Kad esam iepazinuši situāciju un izrunājuši mērķus – varam doties tālāk (sk.SOLIS 3).

3. SOLIS - ATSLĒGAS VĀRDU AUDITS

Svarīgi ir saprast, kā jūs varētu meklēt potenciālie klienti vai sadarbības partneri. 

1. identificējam atslēgas vārdus,
2. veicam atslēgas auditu (cik daudz un kad šos atslēgas vārdus lieto interneta meklētājos konkrētajās valstīs, kāds ir pieprasījums šiem atslēgas vārdiem no reklāmdevējiem – konkurentiem, kas pērk šos atslēgas vārdus meklēšanas reklāmās, kādas ir šādu reklāmu izmaksas katram atslēgas vārdam,
3. rezultātā iegūstam atslēgas vārdu grupas, kas atbilst mērķauditorijām, kas mums ir nepieciešamas un varam izvērtēt, kurus no šiem atslēgas vārdiem virzīt tālāk – t.i., lai ar šiem atslēgas vārdiem mēs nokļūtu potenciālo klientu meklēšanas rezultātos.

4. SOLIS - SEO OPTIMIZĀCIJA

Esam noteikuši, kuri atslēgas vārdi mums ir svarīgi un noteikuši mērķus. Lai tos sasniegtu ir jāveic atbilstošā mājas lapas satura izstrāde. Lai izstrādātu meklēšanas serveriem labvēlīgu saturu ir jāveic SEO audits un optimizācija, kas sevī iekļauj arī instrukciju izveidošanu satura izstrādei.

Tiek veikts esošo meklēšanas serveru rezultātu audits konkrētajās valstīs. Tiek skatīti vairāki desmiti parametru, neskaitāmas konkurentu mājas lapas, tādējādi iegūstot detalizētu darba uzdevumu mājas lapas esošā satura uzlabošanai vai jauna satura izstrādei.

Kad augstākminētās darbības ir veiktas un atbilstošais saturs publicēts varam pāriet pie pēdējā posma (sk.SOLIS 5).

5. SOLIS - ĀRĒJĀ OPTIMIZĀCIJA

Iepriekšējā solī Nr.4 – SEO audita laikā tiek konstatēti arī ārējie faktori, kas ir nepieciešami mūsu mājas lapai, lai tā nokļūtu meklēšanas rezultātu redzamajā daļā – t.i. ārējie linki no citām interneta vietnēm (mājas lapas, blogi, sociālie tīkli, mājas lapas apmeklētība). Šis ir plānveidīgs process, kas tiek veikts pakāpeniski paralēli monitorējot jūsu mājas lapas pozīcijas meklēšanas serveru rezultātos uz atlasītajiem atslēgas vārdiem un mājas lapas kvalitātīvo apmeklējuma pieaugumu. 

REZULTĀTS

Jums ir mājas lapa, kas strādā 24/7 un ir sasniedzama / atrodama jūsu potenciālajiem klientiem. Palielinās jūsu uzņēmuma ienākumi. Samazinās citi izdevumi jūsu pakalpojumu / produkcijas reklamēšanā.

Vēlreiz atļausimies atgādināt. Visas augstākminētās darbības šobrīd ir pieejamas par tiešām pieejamām izmaksām, jo 80% no kopējām izmaksām sedz Eiropas Struktūrfondi.

Priecāsimies palīdzēt!

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

TAS NAV VISS!

Šajā atbalsta programmā ir pieejami arī
citi EU finansiāli atbalstītie pakalpojumu

SPIEDIET UZ TAUSTIŅA UN APSKATIET ARĪ TOS

Solverwp- WordPress Theme and Plugin