80% Eiropas Struktūrfondu līdzfinansējums

Atbalsts Latvijas biznesam

Saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro konfliktu Ukrainā, Eiropas Struktūrfondi uzsākuši atbalstu uzņēmumu*  tirgus aktivitātēm. Svarīgi – atbalsta apjoms ir  80%  no kopējām aktivitāšu izmaksām, apjoms līdz 60 000€

*uzņēmumam ir jāatbilst nosacījumiem (jautājiet mums)

Kā tas darbojas?

Noformulējam biznesa vajadzības un izvēlamies pakalpojumu;
Veicam operatīvu cenu aptauju – izvēlamies pakalpojuma sniedzēju;
Realizējam projektu;
Atgūstam 80% no budžeta.

Izvēlaties risinājumus

Jūsu publicitāte ārvalstu digitālajos medijos

Zīmola (produkta / pakalpojuma) atpazīstamības palielināšana kā arī specifiskas auditorijas sasniegšana interneta telpā pārdošanu palielināšanai mūsdienās vairs nav izaicinājums, ja tam izmanto atbilstošos interneta kanālus un rīkus. Specifiska un pārbaudīta pieeja reklāmas kampaņu plānošanā ļauj precīzi noteikt efektīvos reklāmu budžetus, optimālos risinājumus un kampaņu realizācijas monitoringu. Nodrošinām faktiski jebkuras valsts, jebkuras auditorijas sasniegšanu.

80% Eiropas Struktūrfondu līdzfinansējums no kopējā nepieciešama budžeta

Ja ir veikta tirgus priekšizpēte / tirgus pētījums un attiecīgi arī mārketinga stratēģijas izstrāde noteikta tirgus/ tirgus apguvē – vadoties pēc šim datiem tiek izstrādāti mediju plāni ar budžetiem un izstrādāti nepieciešamo materiālu ražošanas specifikācijas (vizuālie materiāli, banneri, reklāmraksti, teksta reklāmas, landingpage utt.). 

Satura ražošana

Satura izvietošana, konversiju kontroles konfigurācija, trigeru & botu integrācija, kampaņu efektivitātes monitorings.

Reklāmas laukuma izmaksas digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos;

Reklāmas rakstu, interviju, preses relīžu sagatavošanas un publicēšanas izmaksas digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos, kā arī mārketinga izmaksas;

Reklāmas vizuālo materiālu par produktu/pakalpojumu izstrādes izmaksas;

Reklāmas kampaņas par produkta palaišanu eksporta tirgū izstrādes un vadības izmaksas;

Tirgus pētījumu & stratēģiju izstrāde un iegāde

Jaunu tirgu apguve, esošo pārdošanas apjomu palielināšana, mārketinga izdevumu optimizācija – visām šīm pozīcijām ir nepieciešama sagatavošanās, t.i. noskaidrot spēles noteikumus, saprast rīkus un kanālus, kurus lietot, lai sasniegtu mērķus, prognozēt budžetus – vienkārši justies pārliecinātam. Tikai tad veikt darbības (bez liekām kustībām, bez liekiem izdevumiem). Mūsu rīcībā ir datu apjomi par vairāk kā 50 valstīm, vairāk kā 500 auditorijām. 

80% Eiropas Struktūrfondu līdzfinansējums no kopējā nepieciešama budžeta

Tirgu priekšizpēte. Virspusējs ģeogrāfiskais audits, kas sevī ietver auditoriju uzvedības modeļu izstrādi konkrētajos tirgos (visu augstāk minēto pozīciju realizācijas iestatīšana, iegūto datu analīze un apkopojums).

Izvēlētā mērķtirgus audits-izpēte – posms 1: Mērķauditoriju sadale/paplašinājums – to uzvedības (interneta telpā) padziļināta izpēte un datu apkopojums (vajadzīgo auditoriju iesaiste, sezonalitāte u.c.)

Izvēlētā mērķtirgus audits-izpēte – posms 2: Mērķauditoriju sasniegšanas pētījums, kas sevī ietver efektīvāko interneta kanālu un interneta marketinga rīku noteikšanu.

Izvēlētā mērķtirgus audits-izpēte – posms 3: Konkurentu aktivitāšu izpēte (web resursu apmeklētība, kādi interneta marketinga kanāli tiek izmantoti, kādas ārējās iesaistes pazīmes vērojamas (viedokļu līderi, u.c.), kādi interneta marketinga rīki tiek izmantoti.

Ⓔ Izvēlētā mērķtirgus audits-izpēte – posms 4: Posmu nr.1, 2, 3 datu strukturēšana / apkopojums.

Ⓕ Izvēlētā mērķtirgus apguves stratēģija, kas sevī ietver: darbību uzskaitījumu, kas būtu jāveic, 1 gada plānojumu ar detalizētu kalendāro darbību uzskaitījumu. Darbību optimālos budžetus, darbību pienesuma/konversiju prognozes. Nepieciešamo cilvēkresursu (iekšienē / trešās puses) uzskaitījums – procesu nodrošināšanai.

Tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādes un iegādes izmaksas.

Weblapu un Ekomercijas platformu izstrāde eksporta tirgiem

Vai tā būtu mājas lapa, mājas lapa ar e-komercijas struktūru, mobilā aplikācija, hibrīd plugin, vai produkta digitālā interneta vizualizācija – visām tām/tiem nepieciešama struktūras izstrāde, vizuālo un satura materiālu izstrāde, programmēšana un sagatavoto datu digitālā izvietošana. Kopā sapratīsim, kā mūsu auditorija to vēlas redzēt un dosim tai šo iespēju. Ja Jums jau ir mājas lapa, varbūt atliek to tikai pielāgot & papildināt & modernizēt? Darām to jau 20 gadus.

80% Eiropas Struktūrfondu līdzfinansējums no kopējā nepieciešama budžeta

Satura koncepcija, satura izstrādes detalizētā instrukcija, satura izvietošanas nosacījumi.

Ⓑ Satura ražošana, SEO optimizācija

Ⓒ Satura izvietošana / konversiju & monitoringa ieviešana & testi. Sasaiste ar CRM sistēmām un personāla apmācība darbam ar platformām.

Tīmekļvietnes tulkošanas izmaksas, to adaptēšanas un tehniskās izmaksas;

Ⓑ Tīmekļvietnes, internetveikalu un aplikāciju digitālo risinājumu izstrādes izmaksas;

Ⓒ Tīmekļvietnes domēna iegādes izmaksas;

Ⓓ Virtuālās komunikācijas platformu izstrādes izmaksas.

Ārvalstu atbilstošās nozares eksperta piesaiste eksporta tirgos

Ieejai jaunā tirgū – protams, viens no “rīkiem” ir lokālā eksperta piesaiste. Mūsu skatījumā tos var dalīt divās kategorijā: 1. nozares profesionāļi, nišas zinātāji, kas var iesaistīties ar savām zināšanām/pieredzi un kontaktiem, tādējādi būt kā pavadonis konkrētā tirgus apguvē. 2 kategorija – kas dažos gadījumos pārklājās ar pirmo – ir konkrētās ģeogrāfijas viedokļu līderi, kas ar savu “personisko zīmolu – personība” var nest mūsu produkta/pakalpojuma informatīvo posmu savā reģionā.

80% Eiropas Struktūrfondu līdzfinansējums no kopējā nepieciešama budžeta

Viedokļu līderu identificēšana un to publisko resursu izpēte (apmeklētība, informācijas izvietošanas iespējas, atdeves pārskats).

Ⓑ Iesaiste satura izstrādē, izvietošanā un atdeves monitoringā. Iesaiste tirgus apgūšanas pētījumos un stratēģiju izstrādē.

Ārvalstu atbilstošās nozares eksperta pakalpojuma izmaksas eksporta tirgus stratēģijas izstrādei un realizēšanai dalībnieka eksporta tirgos.

Atbalstiet Latvijas uzņēmējus – dalieties  ➜

Izvēlaties sava uzņēmuma atbalstīto pakalpojumu

Eiropas struktūrfondu 80% finansiālais atbalsts jaunu tirgu apgūšanā – eksporta veicināšanai

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

80% OFF!

<strong>Izvēlaties Jūsu uzņēmumam piemēroto pakalpojumu </strong> (klikojot uz laukuma zemāk)

    X
    PIETEIKT ATBALSTU ◼️