KAS IR SEO?

Search Engine Optimization (seo)

SEO - meklēšanas serveru optimizācija, jeb cilvēku valodā - mājas lapas iekšējā satura un ārējo faktoru optimizācija atbilstoši meklēšanas serveru noteiktajiem algoritmiem, t.i. lai mājas lapa uz mums svarīgajiem atslēgas vārdiem parādītos meklēšanas rezultātos mūsu potenciālajiem klientiem.

PLUSi

Komandai pievienojas jauns/jaudīgs darbinieks, kas strādās 24/7. SEO optimizēta mājas lapa, atved pie jums potenciālo klientu, kas interesējas tieši par jūsu piedāvāto pakalpojumu / produkciju. Mazi izdevumi, lieli ieguvumi.

ESAT REDZAMS 24/7 ︲
ESAT REDZAMS 24/7 ︲

Mājas lapu, E-komercijas (E-veikalu) un dažādu  platformu satura
optimizācija un virzība meklēšanas rezultātos.

PROCESS

1. SOLIS - BEZMAKSAS TESTS

Iespēja izmantot Jūsu mājas lapas bezmaksas SEO testu. Aizpildiet zemāk esošo formu.

2. SOLIS - TESTA REZULTĀTI

Izvērtējot no Jums saņemto informāciju, mēs varam secināt mājas lapas iekšējā satura atbilstību meklēšanas serveru algoritmu prasībām. Ja tas ir nepieciešams - uzskaitām, kādas korekcijas būtu veicamas. Kad esam iepazinuši situāciju un izrunājuši mērķus - varam doties tālāk (sk.SOLIS ).

Izvērtējot no Jums saņemto informāciju, mēs varam secināt mājas lapas iekšējā satura atbilstību meklēšanas serveru algoritmu prasībām. Ja tas ir nepieciešams - uzskaitām, kādas korekcijas būtu veicamas. Kad esam iepazinuši situāciju un izrunājuši mērķus - varam doties tālāk (sk.SOLIS ).

3. SOLIS - ATSLĒGAS VĀRDI

Svarīgi ir saprast, kā jūs varētu meklēt potenciālie klienti vai sadarbības partneri.
➊ identificējam atslēgas vārdus,
➋ veicam atslēgas auditu (cik daudz un kad šos atslēgas vārdus lieto interneta meklētājos konkrētajās valstīs, kāds ir pieprasījums šiem atslēgas vārdiem no reklāmdevējiem - konkurentiem, kas pērk šos atslēgas vārdus meklēšanas reklāmās, kādas ir šādu reklāmu izmaksas katram atslēgas vārdam,
➌ rezultātā iegūstam atslēgas vārdu grupas, kas atbilst mērķauditorijām, kas mums ir nepieciešamas un varam izvērtēt, kurus no šiem atslēgas vārdiem virzīt tālāk - t.i., lai ar šiem atslēgas vārdiem mēs nokļūtu potenciālo klientu meklēšanas rezultātos.

4. SOLIS - SATURA OPTIMIZĀCIJA

Esam noteikuši, kuri atslēgas vārdi mums ir svarīgi un noteikuši mērķus. Lai tos sasniegtu ir jāveic atbilstošā mājas lapas satura izstrāde. Lai izstrādātu meklēšanas serveriem labvēlīgu saturu ir jāveic SEO audits un optimizācija, kas sevī iekļauj arī instrukciju izveidošanu satura izstrādei. Tiek veikts esošo meklēšanas serveru rezultātu audits konkrētajās valstīs. Tiek skatīti vairāki desmiti parametru, neskaitāmas konkurentu mājas lapas, tādējādi iegūstot detalizētu darba uzdevumu mājas lapas esošā satura uzlabošanai vai jauna satura izstrādei. Kad augstākminētās darbības ir veiktas un atbilstošais saturs publicēts varam pāriet pie pēdējā posma (sk.SOLIS ➎).

5. SOLIS - ĀRĒJĀ OPTIMIZĀCIJA

Iepriekšējā solī Nr.➍ - SEO audita laikā tiek konstatēti arī ārējie faktori, kas ir nepieciešami mūsu mājas lapai, lai tā nokļūtu meklēšanas rezultātu redzamajā daļā - t.i. ārējie linki no citām interneta vietnēm (mājas lapas, blogi, sociālie tīkli, mājas lapas apmeklētība). Šis ir plānveidīgs process, kas tiek veikts pakāpeniski paralēli monitorējot jūsu mājas lapas pozīcijas meklēšanas serveru rezultātos uz atlasītajiem atslēgas vārdiem un mājas lapas kvalitatīvo apmeklējuma pieaugumu. 

REZULTĀTS

Jums ir mājas lapa, kas strādā 24/7 un ir sasniedzama / atrodama jūsu potenciālajiem klientiem. Palielinās jūsu uzņēmuma ienākumi. Samazinās citi izdevumi jūsu pakalpojumu / produkcijas reklamēšanā.

Priecāsimies palīdzēt!

SEO IZMAKSU KALKULATORS

SEO audits
Lai izvērtētu projekta atbilstību meklēšanas serveru algoritmu prasībām sākotnēji ir jāveic mājas lapas / veikala / portāla SEO audits. Audits parāda kādas strukturālās izmaiņas ir jāveic, kādi uzlabojumi mājas lapas ielādes ātruma optimizācijai, kādi papildinājumi jāveic satura vadības pusē, u.c.

Izvēlaties projekta veidu:
Vienkārša mājas lapa līdz 5 sadaļām
Vidēja mājas lapa: 6-20 sadaļas
Interneta portāls / Kooperatīva lapa
Interneta veikals (līdz 100 prod.)
Please choose an option☝️!
Satura SEO optimizācija
Konkrētu atslēgas vārdu SEO virzībai ir nepieciešams veikt atbilstošo mājās lapas sadaļu SEO optimizācija. Katram no izvēlētajiem virzāmajiem atslēgas vārdiem tiek veikts atsevišķs SEO audits, izstrādātas satura optimizācijas rekomendācijas un tam atbilstoši sagatavots un ievietots saturs.

Izvēlaties atslēgas vārdu skaitu:
5 atslēgas vārdi / frāzes
10 atslēgas vārdi / frāzes
20 atslēgas vārdi / frāzes
30 atslēgas vārdi / frāzes
Please choose an option☝️!
SEO ārējā optimizācija
Lai iegūtu un nostiprinātu interneta projekta pozīcijas uz izvēlētajiem atslēgas vārdiem meklēšanas serveru rezultātos ir nepieciešams veikt kvalitatīvu ārējo saišu izstrādi. Šādu darbību veikšanai nepieciešamais periods ir no 3 - 6 mēnešiem (atkarīgs atslēgas vārda popularitātes u.c. faktoriem). Šajos aprēķinos izmantots 4 mēnešu darbību cikls, t.i. kopējās saišu izstrādes 4 mēnešu summa.

Izvēlaties SEO virzāmo atslēgas vārdu skaitu:
1-5 atslēgas vārdi / frāzes
6-10 atslēgas vārdi / frāzes
11-20 atslēgas vārdi / frāzes
21-30 atslēgas vārdi / frāzes
Please choose an option☝️!

Total 0

Klienti

TET LUMINOR MOLLER ARTISTIC HIPONIA TWINO BIONDA CASTANA SPILVA AVACLINIC MOSSA DOMUSS RIMI SADALES TIKLS DWT DESIGN EVOLUTION GAMING SHORTCUT TV PIRELLI CREAM FINANCE

MADARA COSMETICS EUROSEARCH PRINTIFY ORIFLAME VIVACOLOR DLV 1188 JYSK VOLKSWAGEN TET SHOP FOREX4YOU G4S ELEKTRUM STARCO KATE ALDARIS LOVILETTERS AN&ALGEL SEESAM FAZER TC MOTORS IMPRO

ELKO LIVE RIGA MICROSOFT MERKS LOREAL CREDITON TESLA HOUSES LATVENERGO STARCO AGA LIFE LATVIA DROGAS CISCO TET CLOUD DTG CEWOOD ELKOR MEPHA BALTA

Risinājumi

Digital Market Research Digital Strategy Traffic Campaigns Social Media Traffic SEO Search Engine marketing Display Ads Ad Channel Research Digital Media Planning Web Development Communications Strategy Banner Development Recruiting Marketing B2B Ecommerce  Digital Transformation

Digital SWOT Analysis Keywords Research Web Development Search Engine Optimization Social Media Management Mobile Applications Digital Reputation Email Marketing  Integrated Strategies Content Marketing Public Opinion Research Web Hosting Software Development Programmatic Ad Competitor Geofencing Addressable Geofencing

Mentoring LandingPage Development Ecommerce Digital Campaign Content marketing Ads Advertising Marketing Plans Action Planning App Development Google Ads Facebook Ads PPC Management Services

Ģeogrāfija

LV UK RU SE US LV HU AU IN LV KZ EE BY US FI NO LV DK SE UK CA

CZ DE UK EE FR LT UA UK AU LV IE IL LV IT SE JP NZ PT US LV

UK TJ TR US LV BE EE CA CY LV EE ES PL LV US UK SK AU CA

Solverwp- WordPress Theme and Plugin